Over deze keuzehulp

Brandwondenzorg Nederland en de Vereniging van mensen met Brandwonden heeft samen met patiënten, behandelaren en ZorgKeuzeLab de Litteken keuzehulp gemaakt. De keuzehulp helpt mensen met brandwonden of een onderhuidse infectie (NF) en haar behandelaren bij het maken van een weloverwogen keuze om klachten van littekens te verminderen.

Voor wie is de keuzehulp?

Patiënten die enkele maanden tot jaren geleden een brandwondenongeval of onderhuidse infectie (NF) hebben doorgemaakt en in hun dagelijks fuctioneren worden beperkt door hun litteken.

Medische inhoud

De medische inhoud van de keuzehulp wordt gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en expertise vanuit Brandwondenzorg Nederland. De data is afkomstig uit de registraties van de drie Nederlandse brandwondencentra. De inhoud wordt eens per half jaar up-to-date gehouden.
De inhoud wordt continu up-to-date gehouden.
Referenties
Middelkoop E, Monstrey S, Teot L, Vranckx J-J. Scar Management: Practical Guidelines. Maca Cloetens, 2011

M. Anthonissen, D. Daly, T. Janssens, and E. V. den Kerckhove, The effects of conservative treatments on burn scars: A systematic review. Burns 42.3 (2016)

M. B. A. van der Wal, P. P. M. van Zuijlen, P. M. van de Ven, and E. Middelkoop. Topical silicone gel versus placebo in promoting the maturation of burn scars: a randomized controlled trial. Plastic and reconstructive surgery 126 2 (2010),

H. Goei, C. H. van der Vlies, M. J. Hop, W. E. Tuinebreijer, M. K. Nieuwenhuis, E. Middelkoop, and M. E. van Baar. \Long-term scar quality in burns with three distinct healing potentials: A multicenter prospective cohort study". In: Wound Repair and Regeneration 24.4 (2016)

M. B. A. van derWal, J. F. P. M. Vloemans, W. E. Tuinebreijer, P. van de Ven, E. van Unen, P. P. M. van Zuijlen, and E. Middelkoop. Outcome after burns: An observational study on burn scar maturation and predictors for severe scarring". In: Wound Repair and Regeneration 20.5 (2012)

Z. Rashaan, K. Kwa, M. van der Wal, W. Tuinebreijer, P. van Zuijlen, and R. Breederveld. Patterns and predictors of burn scar outcome in the first 12 months after burn: The patient's perspective". Burns (2019)

H. Goei, C. van der Vlies, W. Tuinebreijer, P. van Zuijlen, E. Middelkoop, and M. van Baar. \Predictive validity of short term scar quality on _nal burn scar outcome using the Patient and Observer Scar Assessment Scale in patients with minor to moderate burn severity". In: Burns 43.4 (2017)

I. Spronk, S. Polinder, J. Haagsma, M. Nieuwenhuis, A. Pijpe, C. van der Vlies, E. Middelkoop, and M. van Baar. Patient-reported scar quality of adults after burn injuries: a 5 year multicenter follow-up study: Long-term patient-reported scar quality of adults after burn injuries". Wound Repair and Regeneration 27 (Jan. 2019)
Laatste update
9 december 2019

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

De keuzehulp is goedgekeurd door: brandwondencentra in het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam, Martini Ziekenhuis te Groningen en het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk; de Nederlandse Brandwondenstichting te Beverwijk; de Vereniging van Samenwerkende Brandwondencentra Nederland te Beverwijk en de Vereniging van mensen met Brandwonden.
Voor de ontwikkeling is een landelijk projectteam opgesteld, bestaande uit brandwonden artsen, plastisch- en traumachirurgen, een psycholoog, de voorzitter van de Vereniging met Brandwonden, hoofd inhoudelijke programma’s van de Nederlandse Brandwondenstichting, een bijzonder hoogleraar huidregeneratie en wondgenezing, onderzoekscoördinatoren en projectleiders. Daarnaast is er een gebruikerscommissie opgesteld, bestaande uit (partners) van ervaringsdeskundigen en betrokken zorgverleners bij nazorg na brandwonden of een onderhuidse infectie (NF), die fungeert als klankbordgroep.

De Litteken keuzehulp is een initiatief van de Brandwondenzorg Nederland en de Vereniging van mensen met Brandwonden, met ZorgKeuzeLab als ontwikkel- en implementatiepartner.

Verantwoordelijken medische inhoud

Prof. dr. P. van Zuijlen
Prof. dr. P. van Zuijlen
Plastisch chirurg
Rode Kruis Ziekenhuis
Dr. C.H. van der Vlies
Dr. C.H. van der Vlies
Traumachirurg
Maasstad Ziekenhuis
Y. Lucas
Y. Lucas
Brandwondenarts i.o.
Maasstad Ziekenhuis
Dr. S.M.H.J. Scholten
Dr. S.M.H.J. Scholten
Brandwondenarts
Martini Ziekenhuis
Dr. A. Pijpe
Dr. A. Pijpe
Onderzoekscoördinator
Rode Kruis Ziekenhuis
Dr. M. Nieuwenhuis
Dr. M. Nieuwenhuis
Onderzoekscoördinator
Martini Ziekenhuis
Dr. M.E. van Baar
Dr. M.E. van Baar
Onderzoekscoördinator
Maasstad Ziekenhuis
Dr. N. van Loey
Dr. N. van Loey
Senior onderzoeker
Nederlandse Brandwonden Stichting
Prof. dr. E. Middelkoop
Prof. dr. E. Middelkoop
Bijzonder Hoogleraar Huidgeneratie en Wondgenezing
Nederlandse Brandwonden Stichting
Dr. C. van Schie
Dr. C. van Schie
Hoofd inhoudelijke programma's
Nederlandse Brandwonden Stichting
T. Radstake
T. Radstake
Voorzitter
Vereniging van Mensen met Brandwonden

Financiering

Ontwikkeling van de keuzehulp werd gefinancierd uit een subsidie van Zorginstituut Nederland. Daarnaast dragen ZorgKeuzeLab en de Nederlandse Brandwonden Stichting een deel uit eigen middelen bij aan de ontwikkeling en implementatie van de keuzehulp.

Brandwondenzorg Nederland, de Vereniging van mensen met Brandwonden en ZorgKeuzeLab streven breed gebruik van de keuzehulp na als onderdeel van het zorgtraject. Aansluitend aan de ontwikkeling vindt een pilot implementatie plaats in de drie Nederlandse Brandwondencentra. Daarin worden de beste implementatiestrategieën voor de keuzehulp onderzocht.

Voor implementatie ondersteuning bij ziekenhuizen en het up-to-date houden van de keuzehulp vraagt ZorgKeuzeLab ziekenhuizen om een bijdrage via een abonnement.

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat uw privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.